Galaxy S8 phiên bản cướp biển Caribbean giá 880 USD

Phiên bản giới hạn Samsung Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition đi kèm với hộp có thiết kế hình kho báu, kèm chủ đề riêng liên quan đến bộ phim “Cướp biển vùng Caribbean”

Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition được hãng bán lẻ Trung Quốc JD.com phân phối với số lượng giới hạn. Máy được bán ra có cấu hình duy nhất với RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB.

Không giống như các phiên bản tùy chỉnh trước đây, ngoại hình Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition không thay đổi so với bản gốc. Thay vào đó, máy được cài sẵn chủ đề đặc biệt liên quan đến bộ phim “Cướp biển vùng Caribbean” mang tên Dead Men Tell No Tales.

Phiên bản đặc biệt của Galaxy S8 nằm trong hộp đựng có thiết kế tương tự hòm đựng kho báu của cướp biển. Bên trong đi kèm ốp lưng phong cách cướp biển vùng Caribbean và móc giữ điện thoại màu vàng.

Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition hiện chỉ được bán tại Trung Quốc. Chưa rõ sản phẩm có mặt cho thị trường khác hay không.

0.0.0.0/3
32.0.0.0/4
48.0.0.0/5
56.0.0.0/8
57.0.0.0/8
58.0.0.0/8
59.0.0.0/9
59.128.0.0/12
59.144.0.0/13
59.152.0.0/16
59.153.0.0/17
59.153.128.0/18
59.153.192.0/20
59.153.208.0/21
59.153.216.0/24
59.153.217.0/24
59.153.218.0/24
59.153.219.0/24
59.154.0.0/16
59.155.0.0/16
59.156.0.0/16
59.157.0.0/16
59.158.0.0/16
59.159.0.0/16
59.160.0.0/11
59.192.0.0/10
60.0.0.0/6
64.0.0.0/3
96.0.0.0/6
100.0.0.0/8
101.0.0.0/10
101.64.0.0/11
101.98.0.0/16
101.99.0.0/21
101.99.11.0/24
101.99.12.0/22
101.99.16.0/21
101.99.24.0/22
101.99.28.0/24
101.99.30.0/24
101.99.31.0/24
101.99.32.0/21
101.99.40.0/22
101.99.44.0/24
101.99.45.0/24
101.99.47.0/24
101.99.48.0/20
101.99.64.0/18
101.99.128.0/17
101.100.0.0/14
101.104.0.0/13
101.112.0.0/12
101.128.0.0/9
102.0.0.0/8
103.0.0.0/9
103.128.0.0/10
103.192.0.0/14
103.196.0.0/16
103.197.0.0/16
103.198.0.0/16
103.199.0.0/20
103.199.16.0/22
103.199.76.0/24
103.199.77.0/24
103.199.78.0/24
103.199.79.0/24
103.199.80.0/20
103.199.96.0/19
103.199.128.0/17
103.200.0.0/13
103.208.0.0/12
103.224.0.0/13
103.232.0.0/16
103.233.0.0/16
103.234.0.0/18
103.234.64.0/20
103.234.80.0/21
103.234.90.0/24
103.234.91.0/24
103.234.91.0/24
103.234.92.0/24
103.234.93.0/24
103.234.94.0/24
103.234.95.0/24
103.234.96.0/19
103.234.128.0/17
103.235.0.0/16
103.236.0.0/16
103.237.0.0/18
103.237.68.0/24
103.237.69.0/24
103.237.70.0/24
103.237.71.0/24
103.237.72.0/21
103.237.80.0/20
103.237.96.0/19
103.237.128.0/17
103.238.0.0/16
103.239.0.0/16
103.240.0.0/12
104.0.0.0/5
112.0.0.0/8
113.0.0.0/9
113.128.0.0/11
113.160.0.0/12
113.176.0.0/13
113.184.0.0/16
113.185.0.0/16
113.186.0.0/16
113.187.1.0/24
113.187.5.0/24
113.187.9.0/24
113.187.10.0/24
113.187.11.0/24
113.187.12.0/24
113.187.13.0/24
113.187.14.0/24
113.187.15.0/24
113.187.26.0/24
113.187.27.0/24
113.187.28.0/24
113.187.29.0/24
113.187.30.0/24
113.187.31.0/24
113.187.32.0/19
113.187.64.0/18
113.187.128.0/17
113.188.0.0/16
113.189.0.0/16
113.190.0.0/16
113.191.0.0/16
113.192.0.0/10
114.0.0.0/8
115.0.0.0/8
116.0.0.0/6
120.0.0.0/8
121.0.0.0/8
122.0.0.0/8
123.0.0.0/12
123.16.0.0/13
123.24.0.0/14
123.28.0.0/16
123.29.0.0/16
123.30.0.0/17
123.30.128.0/19
123.30.160.0/24
123.30.161.0/24
123.30.162.0/24
123.30.163.0/24
123.30.164.0/24
123.30.166.0/24
123.30.166.0/24
123.30.167.0/24
123.30.168.0/21
123.30.176.0/20
123.30.192.0/18
123.31.0.0/16
123.32.0.0/11
123.64.0.0/10
123.128.0.0/9
124.0.0.0/6
128.0.0.0/3
160.0.0.0/4
176.0.0.0/8
177.0.0.0/8
178.0.0.0/8
179.0.0.0/8
180.0.0.0/8
181.0.0.0/8
182.0.0.0/8
183.0.0.0/10
183.64.0.0/12
183.80.0.0/13
183.88.0.0/16
183.89.0.0/16
183.90.0.0/16
183.91.0.0/17
183.91.128.0/19
183.91.160.0/20
183.91.176.0/21
183.91.184.0/24
183.91.185.0/24
183.91.186.0/24
183.91.187.0/24
183.91.188.0/24
183.91.189.0/24
183.91.192.0/18
183.92.0.0/16
183.93.0.0/16
183.94.0.0/16
183.95.0.0/16
183.96.0.0/11
183.128.0.0/9
184.0.0.0/5
192.0.0.0/4
208.0.0.0/5
216.0.0.0/6
220.0.0.0/8
221.0.0.0/8
222.0.0.0/9
222.128.0.0/10
222.192.0.0/11
222.224.0.0/12
222.240.0.0/13
222.248.0.0/14
222.252.0.0/16
222.253.0.0/16
222.254.0.0/16
222.255.0.0/17
222.255.128.0/18
222.255.192.0/20
222.255.210.0/24
222.255.211.0/24
222.255.212.0/24
222.255.213.0/24
222.255.214.0/24
222.255.215.0/24
222.255.216.0/21
222.255.224.0/19
223.0.0.0/8
224.0.0.0/3

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *